Våra tjänster

Vi hjälper dig med din segelbåt

•Segelmakeri

•Riggverkstad

•Båtförvaring

•Av- och påmastning samt förvaring av mast och segel

•Instrumentinstallation och kalibrering

•Marindesign så som segeltak, trappräcken och vindskydd

•Båtvagnar, vaggor och täckställningar

•Specialsömnad och vajerpressning för industrin


Copyright @ All Rights Reserved